Conaltradh | Contact

Na bithibh diùid, ma tha sibh air son faighinn ann an conaltradh tro mheadhan a’ phuist-d! Cuideachd, ma tha sibh air son ar luirg air Leabhar nan Aodann, sìrichibh na duilleagan ‘Gàidhlig ann an Ceanndachaidh’ agus ‘Dùthchas is Anarcachas ann an Ceanndachaidh’. Mu dheireadh, air son èisteachd ris a’ phod-chraoladh againn, sìrichibh ‘Dùthchas is Anarcachas ann an Ceanndachaidh’ air Spotify.


Don’t hesitate to reach out, if you’d like to get in touch by email! Also, if you want to find us on Facebook, search for the pages ‘Gàidhlig ann an Ceanndachaidh’ (Gaelic in Kentucky) and ‘Dùthchas is Anarcachas ann an Ceanndachaidh (Folk-culture and Anarchism in Kentucky)’. Finally, to listen to our podcast, search for ‘Dùthchas is Anarcachas ann an Ceanndachaidh’ (Folk-culture and Anarchism in Kentucky) on Spotify.


Seòladh Puist Dealain | Email Address

kentuckygaelic@gmail.com

One-Time
Monthly
Yearly


Dèanaibh tabhartas aon-thurais | Make a one-time donation

Dèanaibh tabhartas mìosail┃Make a monthly donation

Dèanaibh tabhartas bliadhnail┃Make a yearly donation

Taghaibh meud | Choose an amount

$5.00
$15.00
$100.00
$5.00
$15.00
$100.00
$5.00
$15.00
$100.00

No cuiribh meud sònraichte ann | Or enter a custom amount

$

Tha sinn taingeil dhuibh! | We’re grateful to you!

Your contribution is appreciated.

Your contribution is appreciated.

DonateDonate monthlyDonate yearly

%d bloggers like this: